Welkom op de website van de Opleidingsschool FC-NHL. Op deze site is informatie te vinden over hoe het Friesland College en de NHL Hogeschool als strategische partners nauw samenwerken op het gebied van opleiding en professionalisering van leraren. Het Friesland College* is een ROC met ongeveer 10.000 studenten. Het grootste deel daarvan volgt een mbo-opleiding. Opleiden in de School legt binnen deze setting dan ook extra nadruk op de rol van mbo-docenten. Die rol is zeer divers van aard: lesgeven, coachen, groepen begeleiden, projecten opzetten, samenwerken met het bedrijfsleven, opleiden op de praktijkplek in de zogenaamde praktijkroute, onderwijs ontwikkelen, enzovoort. Een interessante werkplek voor docenten, en daarom ook een interessante omgeving voor de Lerarenopleidingen* van de NHL Hogeschool*.