Werken binnen de Opleidingsschool kan gaan over:

 • Het coachen van studenten op de werk-leer-plek
 • Het begeleiden van bijeenkomsten flankerend aan het werkplekleren
 • Stagebezoeken afleggen
 • Onderzoek begeleiden
 • Trainingen geven
 • Een trekkersrol vervullen bij nieuwe projecten
 • Intervisie begeleiden
 • Het opleiden van docent-opleiders
 • Zelf docent-opleider worden (een sleutelpositie in een van de Scholen)

Medewerkers van de Opleidingsschool leveren altijd op drie niveaus bijdragen:

 1. uitvoerend werk, dus met studenten
 2. ontwikkelen (aanpak, methode, werkwijze, enz.)
 3. overkoepelend: waar gaan we naar toe, welke
  samenhangen zijn er, verankering in het
  Friesland College, enz