Deeltijdopleiding

Studenten van de deeltijdopleiding kunnen een plek vinden in het Friesland College  via het stagebureau van de NHL of door een stage aan te vragen bij de schoolopleider van het Friesland College  (Margriet van der Werff). Rechtstreeks contact met een van de Scholen van het Friesland College  is ook mogelijk, maar dan moet er na een oriënterend gesprek altijd contact gezocht worden met de schoolopleider. Na definitieve plaatsing dient de student ook het stagebureau van de NHL op de hoogte te stellen.

Bij deeltijders streven wij altijd naar maatwerk: wat zijn de stagewensen en welke mogelijkheden kunnen wij daarvoor bieden.

Meer weten?

  • Lysbeth Brattinga

e.m.brattinga@nhl.nl

  • Margriet van der Werff

m.van.der.werff@fcroc.nl