Lio’s

Het lio-traject in het Friesland College heeft een bijzondere vorm: je doet in dit jaar als lio álles binnen de context van het Friesland College. Dat betekent bijvoorbeeld dat je je praktijkonderzoek doet in de onderzoekswerkplaats van de Opleidingsschool, waarbij leergroepen een belangrijke rol spelen. Als je nog een minor moet doen, geef je die eveneens vorm in de onderwijspraktijk. Hetzelfde geldt voor de afstudeerrichting beroepsgericht mbo.

Ook de ‘terugkomdagen’ vinden niet plaats op de NHL, maar binnen het Friesland College. Elke woensdag volgen de lio’s van de Opleidingsschool FC-NHL trainingen in het Friesland College, hebben ze intervisiebijeenkomsten, organiseren ze activiteiten rondom leren, enz. Elke vrijdagmiddag is er werkplaats: een actieve middag waarbij lio’s op allerlei terreinen aan de slag zijn met hun leren. De lio-groep heeft zelf invloed op de inhoud van het traject. Individueel leren wordt gecombineerd met groepsleren.

Kenmerkend voor het lio-traject van de Opleidingsschool FC-NHL is dat alles in verbinding staat: praktijk, theorie, reflectie, onderzoek, begeleiding, enz. We bieden je veel in deze rijke leeromgeving, maar we vragen ook veel: we verwachten dat elke lio intensief leert.

Derdejaars studenten (potentiële lio’s) kunnen op de NHL extra informatie krijgen. Vanaf juni is ook de vacature beschikbaar en kun je solliciteren. Je kunt natuurlijk ook lio’s van voorgaande jaren vragen naar hun ervaringen.

Klik hier om naar de Slack omgeving te gaan.

Programma:

 

Meer weten?

  • Lysbeth Brattinga

e.m.brattinga@nhl.nl

  • Margriet van der Werff

m.van.der.werff@fcroc.nl

Afstudeerhandleiding-17-18-versie-11-juli-2017