Het MBO kenmerkt zich door een zeer heterogene deelnemerspopulatie. Studenten verschillen onder andere in leeftijd, culturele achtergrond, leerbehoefte en de beheersing van basiskennis en -vaardigheden. De beginsituatie van elke student is daardoor verschillend. Docenten staan daarmee voor de opgave om maatwerk te leveren. Uit diverse onderzoeken blijkt dat docenten het moeilijk vinden om lessen en begeleiding goed af te stemmen op de verschillen tussen studenten. Misschien geldt dat voor jou ook.
Als je je verbindt aan dit thema dan begin je met het maken van de zelfscan ‘omgaan met verschillen’. Hiermee breng je in kaart wat je al wel en wat je nog niet doet. Op basis hiervan kun je voor jezelf vaststellen op welk gebied jij je verder wilt ontwikkelen om je onderwijs (nog) beter af te stemmen op de verschillen die er tussen studenten bestaan. Tijdens een aantal gezamenlijke bijeenkomsten bespreek je de plannen die je hebt, wissel je informatie uit en is er ruimte om elkaar tips en feedback te geven. Daarnaast is er de mogelijkheid om individueel een afspraak te maken met de trekkers van dit thema.

Info / Bronnen:

Hier vind je verschillende onderdelen waaruit dit thema bestaat.

Tempo en niveau

Leervoorkeur en motivatie

Sociaal cultureel

Differentiëren