Opbrengstgericht werken is het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het verbeteren van de resultaten. Hierbij gaat het niet alleen om leerprestaties, maar ook om sociaal-emotionele resultaten.
Bij opbrengstgericht werken zijn er hoge verwachtingen van de studenten en wordt er uitgegaan van doelgericht werken.
Binnen het Friesland college wordt dit vormgegeven door het ontwerpen en organiseren van het onderwijs in zogenaamde leereenheden. In elke leereenheid staat een reële praktijksituatie, praktijkopdracht(en) of project centraal, zodat geleerd wordt op basis van concrete ervaringen. Theoretische verdieping en vaardigheidstrainingen worden aangeboden in relatie hiermee.
Van elke leereenheid is helder gedefinieerd wat de cursist kan als hij deze leereenheid heeft gevolgd. Dit geeft duidelijkheid en structuur aan de cursist en richting aan het ontwikkelen van leeractiviteiten en bronnen door het team.