De betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind en de samenwerking tussen school en ouders dragen bij aan het schoolsucces van de student.. Dit is inmiddels uit diverse onderzoeken naar voren gekomen. Het zorgvuldig vormgeven van de samenwerking tussen school en thuis is daarom geen afgeleide taak van de school, maar onderdeel van het primaire proces. Als school is het belangrijk dat ze een visie rond dit thema ontwikkelen.

De samenwerking tussen school, student en ouders is dan ook een actueel thema in zowel het voortgezet als middelbaar beroepsonderwijs.

Studenten zijn zelf steeds verantwoordelijker voor hun leven en leren, maar dat wil nog niet zeggen dat de betrokkenheid van ouders verdwijnt bij het steeds volwassener worden van hun kind.
De betrokkenheid van ouders kan op diverse manieren worden getoond; bij ouderavonden, informatiebijeenkomsten, intake. Maar ook bij het deelnemen aan diverse activiteiten binnen de school, sportdagen, themadagen, gastlessen en stages.
Ouders willen vaak betrokken worden bij de studie van hun kind, maar weten soms niet hoe.

Binnen dit thema ga je je hierin verdiepen. Wat is ouderbetrokkenheid? Vormen van een eigen visie hierop? Hoe kun je dit binnen je team/school vormgeven. Welke activiteiten kun je ontwikkelen?