Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

De PDG-opleiding is bedoeld voor vakbekwame beroepsbeoefenaars die als zij-instromer (gaan) werken in  een ROC. Je moet daarvoor minstens een aantal jaren beroepservaring hebben opgedaan in een voor het mbo relevant beroep. De opleiding is bedoeld voor deelnemers met een hbo-diploma; beschik je daarover niet, dan kun je toch in aanmerking komen als je aantoonbaar beschikt over een hbo-werk- en denkniveau.

De Opleidingsschool FC-NHL werkt voor het PDG-traject samen met de andere noordelijke ROC’s. Het traject duurt in principe 2 jaar. De ene week heb je samen met collega’s uit andere ROC’s scholing op de NHL, in Leeuwarden of in Groningen, waarbij je les krijgt van docenten van de NHL. De andere week heb je activiteiten binnen je eigen ROC: intervisiebijeenkomsten en bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen die relevant zijn in jouw eigen setting, zoals:  gebruik van ICT in je les, het kwalificatiedossier, verschillende verschijningsvormen van de beroepspraktijk, enzovoort. Bij die andere activiteiten werkt het Friesland College nauw samen met ROC De Friese Poort. De totale omvang van de opleiding is 60 ec, wat overeenkomt met één studiejaar van een voltijds lerarenopleiding. De helft van de opleiding vindt plaats op de leerwerkplek; je eigen lespraktijk is tevens de plek waar je het geleerde toepast.

Tijdens de PDG-opleiding komen onderwerpen aan bod als pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden. Je leert en werkt met anderen samen, voert opdrachten uit, maakt een aantal beroepsproducten, verbindt praktijk en theorie, en doet een praktijkonderzoek. Je krijgt een coach van het Friesland College die je traject volgt en begeleidt, en je hebt een maatje op de werkvloer om mee te sparren.

Deelnemen aan het PDG-traject doe je altijd in overleg met je leidinggevende.

Meer weten?

  • Edith Snijders

e.snijders@fcroc.nl