Inleiding
Het is belangrijk dat scholen leerlingen en docenten een veilige omgeving bieden. Leerlingen kunnen alleen toekomen aan leren en aan de ontwikkeling van hun talenten als ze zich veilig voelen. Ook docenten en ander personeel moeten zich veilig voelen om een schoolklimaat te kunnen creëren waarin leerlingen het beste uit zichzelf halen.

Sociale veiligheid heeft te maken met onder meer:

Anti-pestprogramma’s
Cyberpesten
Lbht-studenten en personeel
Discriminatie
radicalisering
Sexuele intimidatie en misbruik
Mishandeling en huiselijk geweld
Maatschappij / overheid en sociale veiligheid

Dit vraagt van een school om na te denken over:

Studentenzorg in je team
groepsdynamiek
Zelfkennis
Jij in je team
Klassenmanagement
Samen zorgen voor veiligheid
Inzicht in beleving, incidenten en risico’s
Scheppen van voorwaarden
Pedagogisch handelen
Preventieve activiteiten
Signaleren en handelen

Een voorbeeld is het omgaan met pesten. Binnen het PO en VO zijn er pestprotocollen afgesproken. Binnen het Friesland College kennen we geen pestprotocol. We willen dus situatieafhankelijk kunnen handelen in het geval van pesten. Dit vraagt wel om richtlijnen en checklists. Ook is de inzet van het project School als Werkplaats (SAW) daarin van belang.