Startende (bevoegde) docenten

Als je je docentendiploma hebt, ga je als startende bevoegde docent aan de slag. Dat lijkt een logisch vervolg op je opleiding, maar de ervaring leert dat er in de eerste jaren van je docentschap, de zogenaamde inductiefase, van alles op je af komt. Je hebt niet meer de steun en reflectiemomenten van je opleiding achter de hand, je moet vaak volop ‘aan de bak’, je moet je plek vinden in het werk en in het team, je krijgt allemaal nieuwe taken en het is veel.

In deze fase heb je vooral steun nodig van je collega’s en je leidinggevende. Het is belangrijk dat je in je team een maatje hebt én dat er een coach af en toe met je meekijkt. Daarnaast bieden we vanuit de Opleidingsschool extra ondersteuning: de sterrenkijker.

In dit traject kun je samen met andere startende collega’s in een kleine leergroep aan de slag met je ontwikkeling op dit moment. Dat gaat bijvoorbeeld in de vorm van intervisie of door middel van uitwisseling. Een coach vanuit de Opleidingsschool begeleidt zo’n leergroepje.

Een uitvoeriger uitleg van wat de sterrenkijker inhoudt, vind je in het document Informatie startende docenten: de sterrenkijker.

Meer weten?

  • Jan Beukelaar

j.beukelaar@fcroc.nl