Werkplekleren jaar 2

Het Friesland College streeft ernaar een rijke leeromgeving te bieden aan studenten van de lerarenopleiding. De Opleidingsschool FC-NHL versterkt je leren door het leren zo direct mogelijk te koppelen aan de praktijk. Wat heb je meegemaakt op je stageplek? Wat zijn de vragen waarmee je worstelt? Welke theorie is daarvoor relevant? Hoe kun je een nieuwe stap zetten in je ontwikkeling?

Het werkplekleren in het Friesland College bestaat daarom niet alleen uit meekijken én meedoen op de stageplek, maar ook uit begeleidende bijeenkomsten. Voor een deel doe je dat met alle andere tweedejaars in het FC, voor een deel ook in kleinere groepen en in duo’s. Op de werkplek heb je een begeleider; bij de bijeenkomsten is zowel een docent van het Friesland College als van de NHL betrokken.

Intervisie maakt deel uit van het traject, maar ook kijken op meer plekken in het Friesland College, opdrachten uitvoeren met een duo-maatje, in groepen leren over wat onderwijs in het mbo inhoudt. Daarbij kun je denken aan onderwerpen als: hoe coach je mbo-studenten; wat betekent de relatie met het werkveld voor de verschillende Scholen van het Friesland College; hoe beoordeel je in het mbo; wat betekent competentiegericht opleiden in de context van het Friesland College. Ook is er aandacht voor de begeleiding van de P-taken; hiervoor zijn eveneens een docent van het Friesland College en een van de NHL beschikbaar. Gedurende de stageperiode wordt één ochtend per week besteed aan deze bijeenkomsten in de vorm van een carrousel: je bent afwisselend met het ene en met het andere onderwerp bezig. Op deze wijze ontstaat er een sterke samenhang tussen alle aspecten van je stage. Natuurlijk wordt bij dit alles van jou ook een actieve rol verwacht.

Stageduur en stage-omvang zijn hetzelfde als voor andere studenten: in één periode vier dagen per week.

Meer weten?

  • Jan Beukelaar

j.beukelaar@fcroc.nl

  • Mariëtte Mengerink

mariette.mengerink@nhl.nl

Belangstelling voor plaatsing in dit traject?

  • Lysbeth Brattinga

e.m.brattinga@nhl.nl