Werkplekleren jaar 3

Het Friesland College streeft ernaar een rijke leeromgeving te bieden aan studenten van de lerarenopleiding. De Opleidingsschool FC-NHL versterkt je leren door het leren zo direct mogelijk te koppelen aan de praktijk. Wat heb je meegemaakt op je stageplek? Wat zijn de vragen waarmee je worstelt? Welke theorie is daarvoor relevant? Hoe kun je een nieuwe stap zetten in je ontwikkeling?

Het werkplekleren in het Friesland College bestaat daarom niet alleen uit meekijken én meedoen op de stageplek, maar ook uit begeleidende bijeenkomsten. Voor een deel doe je dat met alle andere derdejaars in het FC, voor een deel ook in kleinere groepen en in duo’s. Op de werkplek heb je een begeleider; bij de bijeenkomsten is zowel een docent van het Friesland College als van de NHL betrokken.

Intervisie maakt deel uit van het traject, maar ook kijken op meer plekken in het Friesland College, opdrachten uitvoeren met een duo-maatje, in groepen leren over wat onderwijs in het mbo inhoudt. Daarbij kun je denken aan onderwerpen als: hoe coach je mbo-studenten; wat betekent de relatie met het werkveld voor de verschillende Scholen van het Friesland College; hoe beoordeel je in het mbo; wat betekent competentiegericht opleiden in de context van het Friesland College. Ook de begeleiding van je P-taken vindt in het Friesland College plaats.

Werkplekleren 3 doe je in principe in één periode vier dagen per week. Een volledige onderdompeling, die een goede voorbereiding is op je lio-jaar.

Meer weten?

  • Marijke Westerhof

m.westerhof@fcroc.nl

  • Edith de Vries

e.g.de.vries@nhl.nl

Belangstelling voor plaatsing in dit traject?

  • Lysbeth Brattinga

e.m.brattinga@nhl.nl